Μάθετε για Εμάς

Η alesia είναι ουσιαστικά μια ιδέα !!!

Μέσα από μια συλλογική προσπάθεια μια ομάδας νέων και ταλαντούχων ανθρώπων δημιουργήθηκε η ιστοσελίδα μας.

Σκοπός μας , είναι να παρέχουμε αξιόλογα προιόντα που να πληρούν τρεις βασικές προυποθέσεις ....Ποιότητα - Εμφάνιση - Τιμή. 

Οι άνθρωποι πίσω από το brand  alesia  , είναι ο φίλος σας , ο γείτονας , ο συμμαθητής σας . 

Κάθε μέρα ερευνούμε για εσάς , νέα προιόντα που θα βελτιώσουν την καθημερινότητα σας . 

Χαιρόμαστε όταν επικοινωνείτε μαζί μας , για να μοιραστείτε  τις σκέψεις σας και τις ιδέες σας. 

....alesia.... Μια ιδεα που φέρνει χαρά ! 

Υπεύθυνος: Βαρυτιμόσογλου Στάθης 


Διεύθυνση: Alexander Stamboliyski 55
Τ.Κ: 1000
Πόλη: Sofia
Χώρα: Βουλγαρία
Α.Φ.Μ. BG 206346993
Τηλέφωνο: 231 231 7567

Alesia is basically an idea !!!

Through a collective effort of a group of young and talented people our website was created.

Our goal is to provide remarkable products that meet three key requirements .... Quality - Appearance - Price.

The people behind brand alesia, are your friend, neighbor, classmate.

Every day we look for new products that will improve your daily life.

We're happy to get in touch with you to share your thoughts and ideas.

.... alesia .... An idea that brings joy!

 

Responsible: VARYTIMOSOGLOU EFSTATHIOS 

 

Address: Alexander Stamboliyski 55
P.O: 1000
TOWN: Sofia
COUNDRY: Bulgaria
VAT ID. BG 206346993
PHONE: +30 231 231 7567